Sidey Myoo: Wirus Technologii

February 1st, 2014

 

(Z cyklu Immersyjne refleksje)

Przyglądam się, jak Technologia wzrasta obok mnie, jak zmieniają się urządzenia, stając się coraz bardziej wyrafinowane i zobowiązujące do współistnienia z nimi. Ewoluuje ona szybciej niż człowiek i skrywa w sobie niezwykły rozmach i potencjał dalszego rozwoju. Trudno mi myśleć, że Technologia służy człowiekowi, gdy staje się coraz potężniejsza i uzależniająca człowieka, gdy widzę, że rozwija się bezkompromisowo, coraz bardziej człowieka angażując, zmuszając do poświęcania jej coraz więcej czasu i uwagi. Z jednej strony Technologia to wytwór człowieka, zmieniający świat natury w stechnicyzowany, humanistyczny świat dzisiejszych czasów, z drugiej strony postrzegam ją jako człowiekowi obcą, zaprzeczającą pierwotnej ludzkiej naturze, jako coś, co wydaje się nie tyle człowiekowi służyć, ale co chce nim zawładnąć. Read the rest of this entry »

Dzwony od momentu rozpowszechnienia się na Zachodzie chrześcijańskim, czyli od ok. 800 r.1 dostarczały słuchaczom konkretnych informacji o porze dnia, (…) o powstałym nagle zagrożeniu2, porządkowały życie religijne parafian3 według godzin liturgii i modlitwy4. Dzwonnicy używali odpowiednich rytmów, a okoliczni mieszkańcy znali je i orientowali się, z jakiego powodu dzwonią5.Inną funkcją z założenia przyjmowaną przez fundatorów i całą społeczność6 była apotropaiczna, same dzwony o tym mówią w napisach na nich umieszczanych: łamię pioruny7, burze uspokajam, oddalam zarazę - „morowe powietrze”8. Wierzono, że podczas dzwonienia znikają demony zamieszkujące powietrze, które są odpowiedzialne za rozprzestrzenienie się zarazy, epidemii, za inwazje insektów, gwałtowne burze, powodzie9. Read the rest of this entry »

Abstrakt:

Tematem prezentowanego tekstu jest wpływ mediów społecznościowych oraz nowych mediów na wydarzenia „Arabskiej Wiosny”. Autor tekstu skupia się przede wszystkim na wskazaniu podstawowych przyczyn tych wydarzeń oraz zakresu roli mediów w ich przeprowadzeniu. Autor krytycznie odnosi się do głosów przeceniających ów wpływ, starając się jednocześnie pokazać miejsca, w których nowe media odegrały rolę lub mogą jeszcze ją odegrać. Nowe media i Internet są tu traktowane jako narzędzia potencjalnej zmiany społecznej. Autor tekstu wskazuje, iż uzyskane wyniki badań mogą świadczyć raczej o potencjalnym długofalowym okresie zmian, głównie dotyczących wartości oraz rozwoju sfery publicznej. Nie negując wpływu tych narzędzi na przeprowadzenie przewrotów, autor widzi większą ich rolę w tworzeniu oddolnych ram budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do zaprezentowania możliwych zmian długoterminowych autor wykorzystuje podstawowe terminy podejścia morfogenetycznego Margaret Archer.

Abstract:

The subject of the paper is to present an impact of social media and new media on events called ‘The Arab Spring’. The author focuses on the identification of main causes of these events and tries to show the role that media played in their conduct. The new media and the Internet are considered here as a potential tool for social change. The author indicates that researches show a potential long-term social change, especially in a value-system and in a development of the public sphere and civil society, rather than a short-term and unstable change. To demonstrate the possible long-term influence of ‘The Arab Spring’ the author uses terms of Margaret Archer’s morphogenetic approach.

  Read the rest of this entry »