Nabór tekstów

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do KiH nr 43

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów sformatowanych według naszego szablonu za pośrednictwem formularza.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

Cele i zakres

“Kultura i Historia” jest interdyscyplinarnym czasopismem poświęconym problematyce humanistycznej, nakierowanej na zagadnienia historyczno-kulturowe, ale poruszającym również  współczesne tematy z zakresu cyberkultury, transhumanizmu, czy filozofii. Tematyka koncentruje się głównie na historii i kulturze Europy środkowo-wschodniej. Publikowane są tu teksty teoretyczne, metodologiczne oraz będące wynikiem badań empirycznych. Czasopismo adresowane jest w szczególności do badaczy akademickich, ale jego odbiorcami może być szersze grono czytelników zainteresowanych poznawaniem świata kultury i historii. “Kultura i Historia” wydawane jest przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Polityka Open Access 

Kultura i Historia udostępnia swoje teksty na zasadach wolnego dostępu (Creative Commons) wychodząc z założenia, że upowszechnianie wyników badań naukowych szerokiej publiczności umożliwia nieskrępowaną i nieograniczoną wymianę wiedzy. 

Zasady etyczne

Redakcja czasopisma stosuje zasady etyki wydawniczej zgodne z  wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics). Dokładamy wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. W przypadku ujawnienia nieetycznego zachowania – jak plagiat, fałszowanie danych, ponowna publikacja wydanej uprzednio pracy bądź jej części, ghostwriting i guest authorship – Redakcja zwróci się z prośbą o wyjaśnienia i podejmie odpowiednie kroki przewidziane w takich sytuacjach, co może oznaczać odrzucenie artykułu i odmowę publikacji 

Polityka prywatności /RODO 

Wszystkie dane osobowe, w tym dane kontaktowe, przekazywane do Redakcji wykorzystywane są jedynie do bieżącej obsługi pisma i kontaktu z autorami. Nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.