Redakcja

Redaktor Naczelny

dr hab. Andrzej Radomski, Prof. UMCS

Andrzej Radomski, Prof. w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS (ORCID: 0000-0002-1735-605X). Historyk, kulturoznawca i data scientist Zajmuje się metodologią badań historycznych, badaniem kultury cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego oraz zastosowaniem metod data science i sztucznej inteligencji do badań humanistycznych i społecznych. Ostatnio opublikował monografię: Humanistyka w świecie Informacjonalizmu (wyd. e-naukowiec).
andrzej.radomski@mail.umcs.pl


Redaktor naukowy

Sidey Myoo

Sidey Myoo (ORCID: 0000-0001-6163-4742) – od 2007 pseudonim naukowy prof. dr hab. Michała Ostrowickiego, filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu.

) – od 2007 pseudonim naukowy prof. dr hab. Michała Ostrowickiego, filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu.

michal.ostrowicki@uj.edu.pl

Redaktorzy

Redaktor tematyczny: Kamil Stępień
Redaktor techniczny: Adrian Mróz (ORCID: 0000-0001-6813-7490)

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był Krzysztof Karauda
Redaktorem prowadzącym numerów 10-29 był Radosław Bomba
Redaktorem prowadzącym numeru 30 był Andrzej Radomski
Redaktorami prowadzącymi numerów od 31 są Andrzej Radomski i Sidey Myoo
Autor logo: mgr Sebastian Zonik

Adres redakcji:
Instytut Nauk o Kulturze
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin