Author: nytszer

Rafał Syska – „W melancholii doświadczam czasów” Rekonstrukcja pamięci zbiorowej w filmach historycznych Theo Angelopoulosa

Abstrakt Tematem eseju jest analiza twórczości greckiego reżysera Theo Angelopoulosa w kontekście jego historiozoficznych zainteresowań. W tekście zastała opisana przede wszystkim trylogia historyczna reżysera, w której Angelopoulos opisał najnowszą historię Grecji (lata 1936-1977). Znalazł dla ilustracji nieodległych zdarzeń osobną formę…

Dorota Pauluk – W blasku ideałów i w cieniu codziennego życia – uniwersytet wczoraj, dziś i jutro

Abstrakt Celem artykułu będzie przedstawienie uniwersytetu jako specyficznej instytucji, w której obok ideałów istniały zawsze trudności związane z codziennym życiem. Także współczesny uniwersytet boryka się z wieloma złożonymi problemami, które prowadzą do podważania jego wielowiekowej misji, to jest kształcenia i…