Author: nytszer

Wojciech Pigla – Webplemię – próba eksplikacji pojęcia

Abstrakt W proponowanym tekście mam zamiar poruszyć kwestię komunikacyjnych aspektów funkcjonowania Internetu. Przedstawię wyniki własnych badań, według których można mówić o nowym typie więzi powstającej w rezultacie określonego sposobu komunikowania się przez Internet. Punktem wyjścia dla konstruktu webplemienia jest pojęcie…

Wojciech Pigla – Przestrzeń Internetu jako przestrzeń badawcza – etyczne aspekty obserwacji w ramach określonego typu serwisów Web 2.0

Abstrakt W proponowanym tekście chciałbym przedstawić tezę o istnieniu społeczeństwa Sieci (różniącego się od „społeczeństwa sieci”), czyli zróżnicowanej pod wieloma względami grupy użytkowników Internetu., zasiedlających i ożywiających elektroniczne przestrzenie. Konsekwencją przyjęcia tej tezy jest uznanie Internetu za specyficzny teren –…

Rafał Ilnicki – Recenzja: Herlander Elias, First Person Shooter. The Subjective Cyberspace, LabCom Books, Covilhã 2009.

Herlander Elias, First Person Shooter. The Subjective Cyberspace, LabCom Books, Covilhã 2009. Maszynowa subiektywność graczy Propozycja tematyzowania subiektywności poprzez medium jakim nie jest już tylko komputer, ale konkretne programy komputerowe, w tym przypadku gry, jest bardzo interesujący, ale też trudny.…