Author: damianpekalski p

Marta Zambrzycka – Stereotypowe wizerunki Cyganów-Romów w kulturze i języku polskim.

Podstawowe elementy wizerunku Cyganów-Romów i ich kultury ukształtowały się już w epoce średniowiecza. Informacje zawarte w XV wiecznych kronikach miast europejskich składają się na swoisty kanon wyobrażeniowy, będący podstawą budowania stereotypu Cygana. Najdawniejsze opisy Cyganów pochodzą z ostatnich lat XIV…

Monika Wnuczek- Rewolucja islamska w Iranie – początki państwa teokratycznego

Abstrakt W tym artykule chciałabym przedstawić wyjątkową postać – ajatollaha Chomeiniego i sytuację w Iranie po rewolucji 1979 roku. Chomeini był skłócony z Rezą Pahlawim. To było ogromne zaskoczenie dla światowych mocarstw, ale konserwatywny przywódca zdobył władzę i zmienił ustrój…

Katarzyna Tempczyk – Esperantyzm: od ruchu społecznego do diaspory językowej

Język, który miał za zadanie podbić świat, stworzył swój własny świat.* Abstrakt Pojęcie esperantysty zostało zdefiniowane po raz pierwszy podczas uchwalonej w czasie I Międzynarodowego Kongresu Esperantystów w 1905 roku tzw. Deklaracji Bulońskiej, jako każdego, kto zna język esperanto, niezależnie…