Author: Martyna Jemiolek P

Łukasz Skoczylas – Kryzys męskości. Ujęcia teoretyczne

Strzeszczenie Artykuł wyróżnia cztery sposoby rozumienia kryzysu męskości, obecne w myśli socjologicznej, psychologicznej, kulturoznawczej i filozoficznej. Zgodnie z pierwszym rozumieniem, kryzys wynika z obowiązywania równocześnie dwóch wzorów kulturowych męskości: tradycyjnego i nowego. Zgodnie z drugim podejściem, kryzys męskości jest ściśle…

Adam Kubiak – W stronę głodu

Abstrakt: Presentowany esej jest próba wprowadzenia możliwości odczytywania tekstów tischnerowskich poza „zneutralizowanym” standardowym kontekstem. Zadaniem jakie zostało tu postawione jest ustalenie podstawowego „pola”, w jakim taka „niezneutralizowana” próba mogłaby się odbyć. Punktem wyjścia jest kategoria „porzucenia” oraz motywy zwiazane z…

Krzystof Jurek – Elementy kultury politycznej i przykładowy ich wpływ na postrzeganie państwa i demokracji przez Polaków

Abstrakt Autor artykułu, w jego pierwszej części, opisuje ogólne założenia teoretyczne dotyczące kultury politycznej, jej podstawowe koncepcje i definicje. Przedmiotem analiz jest przede wszystkim ujęcie Gabriela A. Almonda. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady elementów politycznej Polaków. Autor wskazuje na ważne problemy…