Category: Artykuły

Artykuły

Robert Dudziński: Realism and authenticity in Polish detective films and TV series of the 1970s

Robert Dudziński The University of Wrocław Realism and authenticity in Polish detective films and TV series of the 1970s[1] Keywords: Polish detective films, film genres, Polish People’s Republic The main aim of this paper is to complete the typological map…

Agata Wdowik: Patriotyzm popkulturowy. Malarskie motywy doby oświecenia we współczesnej przestrzeni wirtualnej oraz publicznej (1995-2015)

Wpisywanie współczesnych zjawisk kulturowych w obręb wielowiekowej tradycji historyczno-literackiej wydaje się zajęciem dość karkołomnym. Zadanie to często zostaje wypaczone przez brak poznawczego dystansu, który uniemożliwia próbę właściwego przyporządkowania wybranych fenomenów otaczającej nas kultury do określonego nurtu tradycji, pozostawiając jedynie niemiłe…

Marcin Mleczak: Polityka kulturalna Hiszpanii frankistowskiej

Abstrakt W okresie hiszpańskiej wojny domowej rozpoczęła się jedna z najbardziej oryginalnych kontrrewolucji w dziejach Europy. We współpracy z Kościołem państwo generała Franco usiłowało wykorzenić rewolucyjne ideologie, a także niemoralność obyczajową (pornografia, rozwody). Celem był powrót do mitycznej glorii hiszpańskiego…