Category: Recenzje

Recenzje

Andrzej Radomski: Recenzja książki Jakuba Muchowskiego, Polityka pisarstwa historycznego, FNP, Warszawa-Toruń, 2015

Hydena White’a „chmura tagów”1   Przed podjęciem próby analizy bądź interpretacji czyjeś twórczości, filozoficznej, naukowej czy artystycznej każdy badacz zastanawia się nad odpowiednią „strategią” (w klasycznym sformułowaniu: metodologią). Najczęściej spotykane są dwie taktyki: 1) wybór którejś z dominujących, w danym…

Andrzej Radomski: Recenzja z: Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje (red. Bożena Płonak-Syroka, Paweł Jarnicki, Bogdan Balicki), Wrocław, 2015, s. 313

Osoba i twórczość Ludwika Flecka w dalszym ciągu wywołuje żywe zainteresowanie i dyskusje. Mimo iż od jego śmierci minęło już ponad pół wieku to w dalszym ciągu organizowane są konferencje, sympozja i seminaria poświęcone jego dokonaniom. O pewnych osobach mówi…

Agata Rybińska: Yosef Hayim Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć – próba recenzji

1. Żydowski Instytut Historyczny w 2014 roku wydał książkę Yosefa Hayima Yerushalmiego pt. Zachor1. Od 1982 roku z angielskiego przetłumaczono ją na kilka języków: portugalski, włoski, francuski, niemiecki, japoński, a na polski dopiero teraz (2014:26). Zachor składa się z pięciu…