Tag: Adriana Molenda

Adriana Molenda – Granice języka a problem niewyrażalności

Kultura i Historia nr 16/2009 Adriana Molenda Granice języka a problem niewyrażalności Abstrakt: W artykule podważone zostaje założenie co do ściśle linearnej natury języka. Autorka proponuje alternatywne spojrzenie na językowe formy wyrazu – spojrzenie, które nawiązuje do teorii holonów i…

Adriana Molenda – Hierarchie a holarchie na celowniku postmoderny

Kultura i Historia nr 16/2009 Adriana Molenda Hierarchie a holarchie na celowniku postmoderny Abstrakt W artykule nakreślone zostają podstawowe założenia postmodernizmu i historia ich rozwoju. Autorka stawia tezę, że radykalizacja tych założeń doprowadziła do pogłębienia modernistycznego rozszczepienia na to, co…