Tag: cyberantropologia

Magdalena Kamińska – The virtual community: utopia, reality or myth?

Abstrakt Artykuł omawia historię pojęcia wspólnoty wirtualnej od lat dziewięćdziesiątych XX wieku aż do dziś. Powstałe jako wyrażenie potoczne, spopularyzowane przez dziennikarzy i entuzjastów nowego medium, w krótkim czasie stało się ono centralnym punktem naukowej refleksji nad kulturowymi aspektami internetu,…