Tag: Dominika Skiba

Dominika Skiba: Folk-fool, ioculator Dei, heroiczny Boccaperta i towarzysz śmiejącego Boga. Święta gra Guida Orefice

Uniwersytet Wrocławski Abstrakt Bohaterem artykułu jest Guido Orefice, który należy jednocześnie do kilku innych przestrzeni, przestrzeni wyobraźni związanych ze śmiercią i śmiechem – jak większość figur błazeńskich. Jego rodowód sięga czasów upadku, kiedy na radość założono żelaznej kajdany, by nawet…

Dominika Skiba – „Dziwne to szaleństwo, ten pęd, aby zawsze spać w obcym łóżku”. Paryskie ordo vagorum – próba definicji i charakterystyki

Abstrakt: Dominująca teoria na temat dziewiętnastowiecznego pochodzenia cyganów, owocu przemian społeczno-ekonomiczno-obyczajowych, rodzi wiele kontrargumentów, których źródłem są badania nad średniowieczną obyczajowością i twórczością goliardów. Zależności między zmianami mającymi miejsce w wiekach średnich, szczególnie dotyczącymi powstania Uniwersytetu Paryskiego, a przemianami zainicjowanymi przez…