Tag: Dorota Majka-Rostek

Dorota Majka-Rostek – Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego

Abstrakt: Artykuł dotyczy „nowego” (zaangażowanego) ojcostwa” jako współcześnie propagowanej wersji modelu roli ojca. Wprowadzeniem jest przedstawienie konstruktu ojca stanowiącego ewoluującą rolę społeczną – zróżnicowaną kulturowo i zmienną historycznie. Następnie wyjaśnione zostaje zjawisko nowego ojcostwa – jego geneza i specyfika. Nacisk…

Dorota Majka-Rostek – Indywidualizm jako źródło współczesnych przemian rodziny

Kultura i Historia nr 16/2009 Dorota Majka-Rostek Indywidualizm jako źródło współczesnych przemian rodziny Abstrakt Artykuł dotyczy związku pomiędzy indywidualizmem jako cechą społeczeństwa nowoczesnego a procesami kreowania alternatywnych form życia rodzinnego. Przedstawiając zarys współczesnych przemian rodziny skupiam się na specyfice związków…