Tag: Edukacja

Bogumiła Burda – Wpływ M. Lutra, F. Melanchtona, W. Trozendorfa na szesnastowieczne metody nauczania w szkołach średnich Dolnego Śląska

Kultura i Historia nr 1/2001 Bogumiła Burda Wpływ M. Lutra, F. Melanchtona, W. Trozendorfa na szesnastowieczne metody nauczania w szkołach średnich Dolnego Śląska Programy nauczania ukazujące się przez cały okres panowania habsburskiego na Dolnym Śląsku miały swoje wcześniejsze korzenie. Sięgały…

Krzysztof Karauda – Historia w perspektywie edukacji zdalnej (distance learning’u – DL)

Kultura i Historia nr 1/2001 Krzysztof Karauda Historia w perspektywie edukacji zdalnej (distance learning’u – DL) Formy edukacji zdalnej – krótka historia Rozwój technologii teleinformatycznych ostatnich kilkudziesieciu lat stworzył nowy paradygmat edukacji tzw. lifelong learning. Kształcenie na odległość w krajach…