Tag: Edukacja

Beata Pietkiewicz-Pareek – Sprawozdanie z konferencji „Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji” (1 grudnia 2011, UMK, Toruń)

1 grudnia 2011 roku w Toruniu odbyła się konferencja pt: ”Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji”. Jej organizatorami byli dr Filip Nalaskowski, dr Mirosław Zientarski i dr Dagna Dejna z Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.…

Andrzej Frejlich – Ekspozycja – dylematy współczesnego muzeum

Abstract Exposition  – the dilemmas of the modern museum. Museum – one of the most important cultural institutions, through the proper form of expression, which is a permanent exhibition and temporary exhibition, actively shapes our view of reality. However, the museum…

Andrzej Radomski – Dziesięć tez na temat: informacjonalistycznej edukacji

Nie jest już odkrywczą konstatacją, że współczesny świat (i to nie tylko ten zachodni) jest w decydującym stopniu kształtowany przez technikę i jej wytwory. Na czoło wysuwają się tu różnego typu technologie elektroniczne, telekomunikacyjne, informatyczne czy cybernetyczne. Stworzyły one nowe…