Tag: Edward Redliński

Roksana Sitniewska: Co nam pozostało z kultury ludowej, czyli smutna diagnoza Awansu Edwarda Redlińskiego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt Artykuł skupia się na powieści Awans Edwarda Redlińskiego, która podejmuje problematykę przemian społeczno-kulturowych na powojennej wsi polskiej. Moim celem jest próba rozstrzygnięcia, w jakim stopniu kultura ludowa zmieniła swój status oraz czy możemy obecnie…