Tag: feminizm

Ewa Hyży – Praktyki ingerencji w ciała kobiet i dzieci w krajach kultury zachodniej i kultur afrykańskich. Autonomia i demokracja w feministycznej optyce.

Love your body. Stop fixing it. It was never broken. Eve Ensler (The good body) Celem mojego  artykułu jest zwrócenie uwagi na wielowarstwowość i złożoność zjawiska    female genital mutilation/cutting [FGM/C][1], kobiece genitalne okaleczenie/cięcie – tradycyjnych, stosowanych głównie w krajach Afryki…