Tag: feminizm

Łukasz Skoczylas – Kryzys męskości. Ujęcia teoretyczne

Strzeszczenie Artykuł wyróżnia cztery sposoby rozumienia kryzysu męskości, obecne w myśli socjologicznej, psychologicznej, kulturoznawczej i filozoficznej. Zgodnie z pierwszym rozumieniem, kryzys wynika z obowiązywania równocześnie dwóch wzorów kulturowych męskości: tradycyjnego i nowego. Zgodnie z drugim podejściem, kryzys męskości jest ściśle…

Marzenna Jakubczak – Natura i Bogini. Ekofeministyczna rewizja mitów według Mariji Gimbutas

Abstract In this paper I reflect on the mythocreative potential of Gimbutas’ narrative reconstruction of archaic culture and its impact on the contemporary critique of culture. First, I revise the notion of ‘nature’ in the context of two opposing conceptual…

Agnieszka Żok – Jedno ciało, jedna płeć, jedna miłość…

Abstrakt Płeć determinuje całe życie człowieka. To ona dyktuje imię, sposób zachowania, ubierania się, pracę czy wreszcie określony typ seksualności. Czy istnieje możliwość uwolnienia się od dyktatury płci? Sytuacja nie jest prosta, gdyż współczesna kultura, pod wpływem społecznie ukształtowanych stereotypów,…