Tag: filozofia kultury

Bogumiła Truchlińska – Społeczne i ekonomiczne zagadnienia w świetle filozofii kultury[1]

Uwagi wstępne II Rzeczpospolita nie wyrastała w próżni kulturowej, nie była też wynikiem osiągnięć ostatniego pokolenia, o czym świadczy przytoczony przez Moderatora debaty fragment tekstu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wyraźnie wskazuje on na znaczenie tradycji, dorobku przeszłych pokoleń, jak i na pewien…

Agnieszka Skrobas – Sztuka i antywartości w kręgu radykalnego performance (gotowe)

Kultura i Historia nr 15/2009 Agnieszka Skrobas Sztuka i antywartości w kręgu radykalnego performance Abstrakt Tekst “Sztuka i antywartości w kręgu radykalnego performance” ukazuje postmodernistyczną sztukę performance w aspekcie aksjologicznym. Autorka stawia pytania o granice wolności artystycznej, o zasadność przekraczania…