Tag: Globalizacja

Rafał Ilnicki – Pirackie utopie jako projekt poszukiwania autonomii jednostki/wspólnoty w globalizującym się świecie

Abstrakt: Celem artykułu jest podjęcie refleksji nad pirackimi utopiami jako projektem realizacji autonomii jednostek i wspólnot. W tym celu ta propozycja zostanie ukontekstowiona przez ukazanie jej na tle globalizującego się na sposób techniczny świata. Następnie zastanowię się w jaki sposób…

Adam Pomieciński – Lokalne wymiary globalizacji

Kultura i Historia nr 16/2009 Adam Pomieciński Lokalne wymiary globalizacji Abstrakt Globalizacja zawiera w sobie szczególny rodzaj napięcia pomiędzy „partykularnym” i „ogólnym”, „lokalnym” i „ponadlokalnym”. Chociaż uznaje się powszechnie, że globalizacja to intensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od…