Tag: grupa

Ewa Pokorska – Design postmodernizmu na przykładzie twórczości mediolańskiej grupy Memphis

Postmodernizm to, w odniesieniu do sztuk użytkowych, termin określający rozwój stylistyczny, który był odpowiedzią na racjonalizm modernistycznego wzornictwa. Dla modernizmu znamienna była ideologia funkcjonalizmu, który przejawiał się między innymi w postulatach gloryfikujących utylitaryzm. Pytanie „do czego to służy?” stawiano na…

Paulina Rychlewska – Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka

Paulina Rychlewska Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiego Młynowa i podwarszawskiego Pomiechówka Abstrakt Celem pracy było określenie różnic w zakresie poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców stolicy i małej podwarszawskiej miejscowości oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie jak konstruują oni poznawczo…