Tag: Grzegorz D. Stunża

Grzegorz D. Stunża – Pedagogiczna luka uczestnictwa. Edukacja medialna studentów na przykładzie serwisu www.edukatormedialny.pl

Abstrakt: Artykuł jest autoetnograficzną refleksją na temat możliwości prowadzenia edukacji medialnej. Autor przedstawia przebieg zajęć i przygotowywanie przez studentów projektów zaliczeniowych. Następnie zastanawia się, czy współcześni studenci, którzy od dziecka korzystają z internetu, potrzebują edukacyjnych przewodników. Wskazuje również na znikomą…