Tag: industrializacja

Janusz Myszczyszyn – Znaczenie Niemieckiego Związku Celnego w budowie jedności gospodarczej Niemiec

Abstrakt: Rozwój gospodarki kapitalistycznej w XIX w. miał swoje silne odbicie we wzroście obrotów handlowych. Szybko zwiększała się wartość obrotów wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Złożyło się na to wiele przyczyn, ale najważniejszymi były: ciągły wzrost produkcji przemysłowej w wyniku implementacji…

Janusz Myszczyszyn – Koleje żelazne, jako istotny element procesu wstępnej industrializacji państw niemieckich

Janusz Myszczyszyn Koleje żelazne, jako istotny element procesu wstępnej industrializacji państw niemieckich Railroads as an important part of the early industrialization of German states Abstrakt: W wiek XIX Niemcy wchodziły jako kraj biedny, do tego rozbity politycznie i zacofany gospodarczo.…

Janusz Myszczyszyn – Rola koksu i żelaza w industrializacji świata

Kultura i Historia nr 16/2009 Janusz Myszczyszyn Rola koksu i żelaza w industrializacji świata Abstrakt: Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana w Anglii w XVIII w., zwana także przewrotem technicznym, otworzyła przed Anglią [1], Europą i całym światem nowy etap w dziejach ludzkości…