Tag: interpretacja

Adriana Molenda – Hierarchie a holarchie na celowniku postmoderny

Kultura i Historia nr 16/2009 Adriana Molenda Hierarchie a holarchie na celowniku postmoderny Abstrakt W artykule nakreślone zostają podstawowe założenia postmodernizmu i historia ich rozwoju. Autorka stawia tezę, że radykalizacja tych założeń doprowadziła do pogłębienia modernistycznego rozszczepienia na to, co…

Marcin Telicki – Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury

Kultura i Historia nr 15/2009 Marcin Telicki Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury Abstrakt: Autor artykułu wykorzystuje figurę prolepsis wychodząc poza jej macierzystą retoryczną tradycję. Prolepsis staje się narzędziem do badania współczesnego stanu kultury ze szczególnym naciskiem…