Tag: J. Piaget

Jakub Trzebiatowski – Klasyczne koncepcje socjalizacji. Socjologia wobec fenomenu „stawania się” osobowości

Streszczenie Artykuł prezentuje przegląd klasycznych koncepcji socjalizacji. Jak zauważono, źródeł teoretycznych analiz procesów socjalizacji poszukiwać należy we wczesnych intuicjach psychologicznych i socjologicznych. Spośród teorii psychologicznych wskazano na psychoanalizę, behawioryzm i psychologię poznawczą. Na ich gruncie autorzy poszukiwali „endogennych” mechanizmów uspołecznienia.…