Tag: Jean Baudrillard

Katarzyna Machtyl – Digitalizacja kultury. Jeana Baudrillarda diagnoza współczesności

Abstrakt Artykuł przybliża główne wątki semiotycznej myśli Jeana Baudrillarda, teoretyka kultury współczesnej, twórcy koncepcji symulacji i uwodzenia. Przywołane w nim zostają także najważniejsze ustalenia filozofa dotyczące przemian statusu i istoty obrazu w kulturze przełomu XX i XXI wieku, a zwłaszcza…

„Jean Baudrillard, Pakt jasności. O inteligencji Zła” (Radosław Bomba: Demoniczna dwoistość i drapieżna wirtualność. Mroczna jasność Dobra według Jeana Baudrillarda)

„Kultura i Historia” nr 9/2005 Radosław Bomba: Demoniczna dwoistość i drapieżna wirtualność. Mroczna jasność Dobra według Jeana Baudrillarda Jean B a u d r i l l a r d, Pakt jasności. O inteligencji Zła, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2005, ss.…