Tag: Jean Michael Coetzee

Marcela Kościańczuk – Postacie biblijne w świecie bez Boga, czyli o człowieku który stara się zająć miejsce Jezusa w prozie J.M. Coetzeego

Marcela Kościańczuk Postacie biblijne w świecie bez Boga, czyli o człowieku który stara się zająć miejsce Jezusa w prozie J.M. Coetzeego Abstrakt: Artykuł przedstawia prozę J. M. Coetzeego i jej nieoczywiste metafizyczne implikacje. Ukazane są tu powinowactwa pomiędzy bohaterami prozy…