Tag: Jerzy Szeja

Jerzy Szeja – Nowa forma kultury: wyzwanie pedagogiki?

Kultura i Historia nr 14/2008 Jerzy Szeja Nowa forma kultury: wyzwanie pedagogiki? Abstrakt Referat skupia się na postawieniu kilku pytań związanych z zagadnieniem skuteczności przekazywania dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom. Nieliczne postulaty praktyczne mają charakter hipotez motywowanych głównie analizą celów kształcenia…

Wywiad z twórcami Polskiego Towarzystwa Badania Gier dr Augustynem Surdykiem i dr Jerzym Zygmuntem Szeją

Kultura i Historia nr 13/2008 Wywiad z twórcami Polskiego Towarzystwa Badania Gier dr Augustynem Surdykiem i dr Jerzym Zygmuntem Szeją Dr Augustyn Surdyk (z lewej) i dr Jerzy Zygmunt Szeja (z prawej) pomysłodawcy i założyciele Polskiego Towarzystwa Badania Gier