Tag: Karol Kłodziński

Karol Kłodziński, Prawie kompleksowe opracowanie biogramów badaczy starożytności (o książce: Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon)

Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon, red. Peter Kuhlmann, Helmuth Schneider, Stuttgart 2012, ss. 738 (Der Neue Pauly. Supplemente Band 6) Na początku XX wieku John Edwin Sandys jako pierwszy opublikował obszerne trzytomowe opracowanie poświęcone historii badań naukowych nad starożytnością1. Od…