Tag: Katarzyna Górska

Katarzyna Górska – Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze.

Streszczenie: Kulturomika jest nowym tworem w obrębie studiów kulturowych. Jest swoistą próbą włączenia technologii informatycznych w dotychczasowy obszar humanistyki. Polega na przeprowadzeniu ilościowych i statystycznych analiz na olbrzymich zbiorach danych. Badania kulturomiczne pozwalają zaobserwować zmienność czestotliwości występowania danego wyrazu lub…