Tag: KiH 18

Andrzej Radomski, Recenzja z: Jerome de Groot, Consuming History. Historians and heritage in contemporary popular culture, Routlege, 2009

Consuming History jest najnowszą książką znanego angielskiego historyka, profesora University of Manchester, Jerome de Groota. Zdobył on uznanie w środowisku historyków jako badacz kultury i literatury renesansowej. Oprócz wykładów w The School of Arts, Histories and Cultures, jest autorem: Royalist…

Beata Krokocka, Przemiany obrzędowości rodzinnej w Księstwie Łowickim na przykładzie wesela

Beata Krokocka Przemiany obrzędowości rodzinnej w Księstwie Łowickim na przykładzie wesela Obrzędowość rodzinna związana jest z najważniejszymi etapami ludzkiego życia, wpisuje ona doświadczenia jednostki w świat relacji społecznych. Obrzędy rodzinne można sprowadzić do dwóch podstawowych czynności – włączania do społeczności…

Marcin Krawczyk, O prymacie sztuki nad filozofią Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii

Marcin Krawczyk O prymacie sztuki nad filozofią Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii. Abstrakt W artykule zatytułowanym „O prymacie sztuki nad filozofią. Richarda Rorty`ego estetyzacja życia i filozofii” podejmuję się przedstawienia Rortiańskiego projektu estetyzacji życia i filozofii, zarówno w wymiarze…