Tag: “KiH” nr 18

Katarzyna Staniuk, Tadeusz Morawski – „Kobyła ma mały bok, czyli o polskich palindromach”-recenzja

„Kobyła ma mały bok” – pod tym intrygującym tytułem kryje się niewielkie opracowanie autorstwa Tadeusza Morawskiego dotyczące polskich palindromów. Palindromy to wyrazy, zdania, sentencje (a nawet całe wiersze), które można czytać od przodu lub od tyłu a ich treść, niezależnie…

Marta Zambrzycka, „Głodomór” Franza Kafki i kulturowa kategoria widowisk śmierci

ABSTRAKT Tekst niniejszy stanowi próbę analizy zjawiska „widowisk śmierci” oraz innych, ujętych w ramy konwencji kulturowej, makabrycznych „spektakli”, w których podstawową rolę odgrywa kategoria curiosum, potworności czy bólu. Do widowisk takich autorka zalicza zarówno praktykowane dawniej publiczne egzekucje i tortury,…

Jacek Żuk, Nowe pokolenie polskiego reportażu

Reportaż jest gatunkiem z pogranicza literatury faktu i beletrystyki. W związku z tym, w zależności od tematu i stylu danego autora, często tę granicę przekracza. Zwłaszcza ostatnie dziesięciolecia za sprawą twórczości Ryszarda Kapuścińskiego sprawiły teoretykom literatury ogromny problem badawczy. Do…