Tag: Kognitywistyka

Andrzej Kapusta – Tożsamość osobowa w świetle psychopatologii

Kultura i Historia nr 12/2007 Andrzej Kapusta Tożsamość osobowa w świetle psychopatologii [1] Tekst oryginalnie opublikowany w: „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 4(162), 2004, ss. 787-808. Publikacja za zgodą autora. ABSTRAKT Artykuł czerpie z różnych dziedzin wiedzy, chociaż koncentruje się na podejściu kognitywnym,…

Robert Piłat – The Experience of the Present Moment

Kultura i Historia nr 12/2007 Robert Piłat The Experience of the Present Moment Tekst oryginalnie opublikowany w: The Experience of the Present Moment, in: L. Embree (red.) Aron Gurwitch Relevance for Cognitive Science, Springer Verlag, Den Haag 2005. Publikacja za…

Andrzej Kapusta – Rozumienie i wyjaśnianie patologii umysłu wobec „paradygmatu kognitywnego”

Kultura i Historia nr 12/2007 Andrzej Kapusta Rozumienie i wyjaśnianie patologii umysłu wobec „paradygmatu kognitywnego” Tekst oryginalnie opublikowany w: Rozumienie i wyjaśnianie patologii umysłu wobec „paradygmatu kognitywnego”, „Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, Vol. XXVIII, Lublin 2003, s. 95-106. Publikacja…