Tag: Kultura i Historia nr 17

„Za swój zawodowy obowiązek uważam łamanie stereotypów” – z Wojciechem Jagielskim rozmawia Jacek Żuk

„Za swój zawodowy obowiązek uważam łamanie stereotypów” – z Wojciechem Jagielskim rozmawia Jacek Żuk Jacek Żuk: Czy Pana twórczość można wiązać z jakąś „szkołą reportażu”? Czy istnieje polska szkoła reportażu? Wojciech Jagielski: Nie używam tego rodzaju definicji. Być może w…

Iwona Biernat – Predyspozycje twórcze a potrzeby psychiczne dorastających internautów

Iwona Biernat Predyspozycje twórcze a potrzeby psychiczne dorastających internautów Abstrakt W wyniku rozwoju biologicznego i społecznego człowieka w okresie adolescencji następuje znaczne poszerzenie perspektyw życiowych i zakresu motywacji. Internet jest powszechnym i atrakcyjnym narzędziem komunikacji oraz rozwoju między innymi dla…

Marta Zambrzycka – Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka “Dom na wzgórzu”

Marta Zambrzycka Struktura czasu i przestrzeni w utworze Wałerija Szewczuka Dom na wzgórzu ABSTRAKT Tematem artykułu jest analiza kategorii czasowo-przestrzennych w utworze literackim. Autorka powołuje się na koncepcje czasu i przestrzeni funkcjonujące w obrębie literaturoznawstwa, religioznawstwa i antropologii kulturowej. Celem…