Tag: kultura ludowa

Roksana Sitniewska: Co nam pozostało z kultury ludowej, czyli smutna diagnoza Awansu Edwarda Redlińskiego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt Artykuł skupia się na powieści Awans Edwarda Redlińskiego, która podejmuje problematykę przemian społeczno-kulturowych na powojennej wsi polskiej. Moim celem jest próba rozstrzygnięcia, w jakim stopniu kultura ludowa zmieniła swój status oraz czy możemy obecnie…

Beata Krokocka, Przemiany obrzędowości rodzinnej w Księstwie Łowickim na przykładzie wesela

Beata Krokocka Przemiany obrzędowości rodzinnej w Księstwie Łowickim na przykładzie wesela Obrzędowość rodzinna związana jest z najważniejszymi etapami ludzkiego życia, wpisuje ona doświadczenia jednostki w świat relacji społecznych. Obrzędy rodzinne można sprowadzić do dwóch podstawowych czynności – włączania do społeczności…

Bogumiła Kempińska-Mirosławska – Likantropia – mity i fakty

Bogumiła Kempińska-Mirosławska Likantropia – mity i fakty Streszczenie: Motyw przemiany człowieka w zwierzę stanowi powszechne zjawisko kulturowe, występujące zarówno w tradycjach kultur starożytnych, jak i współczesnych – od Europy po Azję czy Afrykę. Zwykle stanowi on część systemu wierzeń i…