Tag: Kultura współczesna

Andrzej Radomski – Kulturoznawstwo wobec wyzwań ‘Inteligentnej Rzeczywistości’

Andrzej Radomski Kulturoznawstwo wobec wyzwań ‘Inteligentnej Rzeczywistości’ …A można rozpocząć w ten sposób: Od pewnego czasu mówi się i pisze, że żyjemy w jakimś przełomowym okresie. W miarę stabilna do tej pory rzeczywistość, najczęściej określana rzeczywistością nowoczesną, przestała/je istnieć na…

Aleksandra Jankowska – Oblicza konsumpcjonizmu: „stylotwórcze” portale internetowe

Aleksandra Jankowska Oblicza konsumpcjonizmu: „stylotwórcze” portale internetowe Abstrakt Artykuł prezentuje rozważania dotyczące współczesnej ideologii konsumpcyjnej realizowanej na płaszczyźnie „stylotwórczych” portali internetowych. „Stylotwórcze” portale internetowe rozumiane są jako środowiska lansujące nowoczesny styl życia i napędzające komercyjną koniunkturę „zachcianek”. Analizie poddano wybrane…

Adam Pomieciński – Lokalne wymiary globalizacji

Kultura i Historia nr 16/2009 Adam Pomieciński Lokalne wymiary globalizacji Abstrakt Globalizacja zawiera w sobie szczególny rodzaj napięcia pomiędzy „partykularnym” i „ogólnym”, „lokalnym” i „ponadlokalnym”. Chociaż uznaje się powszechnie, że globalizacja to intensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od…