Tag: Łukasz Pomiankiewicz

Łukasz Pomiankiewicz: Nowe media jako narzędzie zmiany społecznej na przykładzie Arabskiej Wiosny. Perspektywa morfogenetyczna

Abstrakt: Tematem prezentowanego tekstu jest wpływ mediów społecznościowych oraz nowych mediów na wydarzenia „Arabskiej Wiosny”. Autor tekstu skupia się przede wszystkim na wskazaniu podstawowych przyczyn tych wydarzeń oraz zakresu roli mediów w ich przeprowadzeniu. Autor krytycznie odnosi się do głosów…

Łukasz Pomiankiewicz – Istota piękna a społeczne relacje jego wytwarzania. Próba porównania estetycznego i socjologicznego podejścia do sztuki.

Wstęp Celem tego eseju jest zarysowanie dwóch różnych sposobów podejścia teoretycznego do sztuki. Spróbuję przedstawić tu dwa z trzech głównych sposobów postrzegania sztuki i jej wytworów, a następnie dokonać próby własnej oceny każdego z nich. Jako przykłady posłużą mi rozważania…

Łukasz Pomiankiewicz – „Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn – recenzja

Łukasz Pomiankiewicz „Prywatyzując Polskę” Elizabeth Dunn – recenzja Streszczenie głównych wątków. Wnioski. „Prywatyzując Polskę” to książka o tym, jak w Polsce zmieniała się rzeczywistość ustrojowa oraz o tym, jak owe zmiany wpłynęły na przekształcenia w stosunkach pracy oraz w mentalności…