Tag: Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska : Praktyki żałobne w internecie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   Streszczenie             Artykuł omawia tradycje śmierci – zwyczaje pogrzebowe, „rytuały smutku” i ich tekstualne reprezentacje, a także inne artefakty medialne, takie jak na przykład cybernagrobki, księgi kondolencyjne, emotikonowe znicze itp. – jako część…

Magdalena Kamińska – Reach! Amatorski minimusical internetowy

Streszczenie Pierwsza część tekstu zawiera analizę wirusowego wideo Reach!, zrealizowanego przez grupę Prangstgrüp i popularnego na portalu YouTube w 2006 roku. Ten krótki film jest żartobliwym, amatorskim minimusicalem parodyzującym i rekontekstualizującym dramaturgiczne, fabularne oraz narracyjne klisze tego gatunku. Na przykładzie…

Magdalena Kamińska – The virtual community: utopia, reality or myth?

Abstrakt Artykuł omawia historię pojęcia wspólnoty wirtualnej od lat dziewięćdziesiątych XX wieku aż do dziś. Powstałe jako wyrażenie potoczne, spopularyzowane przez dziennikarzy i entuzjastów nowego medium, w krótkim czasie stało się ono centralnym punktem naukowej refleksji nad kulturowymi aspektami internetu,…