Tag: Magdalena Szpunar

Magdalena Szpunar – Contemporary models of indexing and classifying the knowledge on the folksonomy and tagging example as mechanisms of the bottom-up indexing information

Abstrakt: Artykuł podejmuje kwestie związane ze społecznościowym klasyfikowaniem wiedzy. Autorka zwraca uwagę, iż zmiany społeczno-kulturowe generowane przez nowe technologie implikują redefiniowanie takich terminów jak: wiedza, autorytet i mądrość. W świecie wikinomii stopnie naukowe, afiliacje, czy przynależność do grona tracą swój…