Tag: Media

Agnieszka Jęczeń – Recenzja: Agnieszka Ogonowska, Twórcze metafory medialne

Agnieszka Ogonowska, Twórcze metafory medialne, Universitas, Kraków 2010. Metafora w mediach Tylko metafora ujawnia to, co inaczej pozostaje dla języka ukryte: zagęszczenie doświadczenia. (Hastrup, 2008, 152) Wobec narastających przemian współczesnej rzeczywistości kulturowej, w której kluczową rolę odgrywają media, pojawiają się…

Grzegorz D. Stunża – Pedagogiczna luka uczestnictwa. Edukacja medialna studentów na przykładzie serwisu www.edukatormedialny.pl

Abstrakt: Artykuł jest autoetnograficzną refleksją na temat możliwości prowadzenia edukacji medialnej. Autor przedstawia przebieg zajęć i przygotowywanie przez studentów projektów zaliczeniowych. Następnie zastanawia się, czy współcześni studenci, którzy od dziecka korzystają z internetu, potrzebują edukacyjnych przewodników. Wskazuje również na znikomą…