Tag: Platon

Elżbieta Winiecka – Podmiot nowoczesny między wolą i pragnieniem. (Szkic z dziejów dwóch wizji antropologicznych)

Streszczenie: Artykuł przedstawia skrót dziejów relacji między kategoriami woli i pragnienia. Eksponując różnice między nimi, pokazuje, że nadanie pierwszeństwa każdej z nich pociąga za sobą odmienną wizję człowieka. Pragnienie wpisuje podmiot w wizję metafizyczną, wola zaś eksponuje autokreacyjny charakter jaźni.…

Rafał Ilnicki – Episteme awatarów

W artykule skupię się na analizie możliwości kształtowania intersubiektywnej wiedzy w środowiskach rzeczywistości wirtualnych takich jak Second Life. Zagadnienie pewności, platońskiej episteme, stanowi główny wymóg przekazu wszelkiej wiedzy, ale też nauczania – taki warunek stawiany był nauce na przestrzeni wieków.…

Filip Cyganik – Wpływ Platona na koncepcję Velajat-e faqih Ajatollaha Ruhollaha Musawiego Chomeiniego

Filip Cyganik Wpływ Platona na koncepcję velajat-e faqih Ajatollaha Ruhollaha Musawiego Chomeiniego Abstrakt Narodziny nowej ideologii to proces długotrwały i skomplikowany. Nie odbywa się on w próżni i ma na niego wpływ wiele czynników, często nie powiązanych ze sobą wcześniej.…