Tag: Praktyki żałobne w internecie

Magdalena Kamińska : Praktyki żałobne w internecie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   Streszczenie             Artykuł omawia tradycje śmierci – zwyczaje pogrzebowe, „rytuały smutku” i ich tekstualne reprezentacje, a także inne artefakty medialne, takie jak na przykład cybernagrobki, księgi kondolencyjne, emotikonowe znicze itp. – jako część…