Tag: przetopić chrom

Maciej Stasiowski: Przetopić chrom Przywracanie poprzedniej wersji systemu. Post-humanistyczna ®ewolucja w nowym kinie science-fiction.

Abstrakt Jeżeli uznać coolhunting za obowiązujący w kinie science-fiction paradygmat, obecna era konwergencji, mediów lokacyjnych i zapośredniczonego doświadczenia przysparza konwencji gatunkowej egzystencjalnego problemu. Futurystyczny sztafaż nie jest już równie istotny, co post-technologiczna perspektywa ujmująca codzienne działania, zdarzenia, nawyki. Ekranowa przyszłość…