Tag: psychoanaliza

Karolina Anna Rosiejka: Georgia O’Keeffe: kobieta, chłopczyca, dandyska.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Teks poświęcony jest artystycznemu wizerunkowi amerykańskiej malarki Georgii O’Keeffe i jego związkom z jej twórczością oraz recepcją tejże. Analizie poddana zostaje autokreacja imagu jaki i proces jego stwarzania przez Alfreda Stieglitza, opiekuna i…

Jakub Trzebiatowski – Klasyczne koncepcje socjalizacji. Socjologia wobec fenomenu „stawania się” osobowości

Streszczenie Artykuł prezentuje przegląd klasycznych koncepcji socjalizacji. Jak zauważono, źródeł teoretycznych analiz procesów socjalizacji poszukiwać należy we wczesnych intuicjach psychologicznych i socjologicznych. Spośród teorii psychologicznych wskazano na psychoanalizę, behawioryzm i psychologię poznawczą. Na ich gruncie autorzy poszukiwali „endogennych” mechanizmów uspołecznienia.…