Tag: Second Life

Rafał Ilnicki – Pirackie utopie jako projekt poszukiwania autonomii jednostki/wspólnoty w globalizującym się świecie

Abstrakt: Celem artykułu jest podjęcie refleksji nad pirackimi utopiami jako projektem realizacji autonomii jednostek i wspólnot. W tym celu ta propozycja zostanie ukontekstowiona przez ukazanie jej na tle globalizującego się na sposób techniczny świata. Następnie zastanowię się w jaki sposób…

Sidey Myoo – Zapośredniczone emocje (z cyklu „Immersyjne refleksje”)

Istnieje przekonanie, że związki międzyludzkie i ekspresja emocji, które powstają w wyniku kontaktu elektronicznego, nie są prawdziwe, że są pozbawione szczerości, i że takie kontakty są mniej znaczące niż te, nawiązywane w świecie fizycznym, a co za tym idzie, że…

Rafał Ilnicki – Episteme awatarów

W artykule skupię się na analizie możliwości kształtowania intersubiektywnej wiedzy w środowiskach rzeczywistości wirtualnych takich jak Second Life. Zagadnienie pewności, platońskiej episteme, stanowi główny wymóg przekazu wszelkiej wiedzy, ale też nauczania – taki warunek stawiany był nauce na przestrzeni wieków.…