Tag: Socjologia

Urszula Chowaniec – CIAŁO JAKO SYTUACJA. KULTURA I PŁEĆ W KONTEKŚCIE SOCJOLOGII PIERRE’A BOURDIEU

Abstrakt: Ciało jako sytuacja. Kultura i płeć w kontekście socjologii Pierre’a Bourdieu przedstawia główne założenia francuskiego socjologia w myśli feministycznej i krytyce gen derowej. W artykule przedstawione są przykłady analizy zjawisk kulturowych, takich jak tekst literacki, fenomen rodziny i pracy…

Jerzy Komorowski – Małżeństwo w galicyjskiej rodzinie ziemiańskiej w pierwszej dekadzie XX wieku jako wynik praktyk (społecznych) podtrzymujących lub niwelujących dystans społeczny na przykładzie aranżacji małżeństwa Ludwika Skibniewskiego i Felicji Dębickiej z 1905 roku

Jerzy Komorowski Małżeństwo w galicyjskiej rodzinie ziemiańskiej w pierwszej dekadzie XX wieku jako wynik praktyk (społecznych) podtrzymujących lub niwelujących dystans społeczny na przykładzie aranżacji małżeństwa Ludwika Skibniewskiego i Felicji Dębickiej z 1905 roku[1] Abstrakt Artykuł przedstawia akt małżeństwa między rodzinami…

Andrzej W. Nowak, Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

Wstęp Celem głównym prezentowanego tekstu jest próba przedstawienia złożoności związków pomiędzy demokracją a warunkami, które muszą zostać spełnione, aby mogła ona zaistnieć. Interesuje mnie napięcie pomiędzy demokracją jako pewną ideą regulatywną, tym, co tylko możliwe, a konkretnymi warunkami umożliwiającymi realizację…