Tag: Społeczeństwo

Karolina Anna Rosiejka: Georgia O’Keeffe: kobieta, chłopczyca, dandyska.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Teks poświęcony jest artystycznemu wizerunkowi amerykańskiej malarki Georgii O’Keeffe i jego związkom z jej twórczością oraz recepcją tejże. Analizie poddana zostaje autokreacja imagu jaki i proces jego stwarzania przez Alfreda Stieglitza, opiekuna i…

Ewa Drygalska – Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, czyli historia związków międzyrasowych w Stanach Zjednoczonych

Abstrakt Artykuł próbą interpretacji filmu Stanleya Kramera pod tytułem Zgadnij, kto przyjdzie na obiad z 1967, w szerszym kontekście walki Afroamerykanów o prawa obywatelskie oraz kwestii małżeństw mieszanych w Stanach Zjednoczonych. Zastanawiam się w nim w jaki sposób kultura popularna i kino…

Barbara Wiśniewska-Paź – SPOŁECZEŃSTWO SZWAJCARSKIE W PROCESIE ZMIANY

Tytułem wstępu Doświadczanie nieustannych zmian i jednoczesne trwanie, to kwintesencja społeczeństwa zamieszkującego Szwajcarię. O tym, że Federacja Szwajcarska uważana jest za zjawisko osobliwego rodzaju „(…) świadczą od przynajmniej 250 lat (…) obserwatorzy, krajowi i zagraniczni, ci życzliwi i ci nastawieni…