Tag: wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

Andrzej W. Nowak, Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym

Wstęp Celem głównym prezentowanego tekstu jest próba przedstawienia złożoności związków pomiędzy demokracją a warunkami, które muszą zostać spełnione, aby mogła ona zaistnieć. Interesuje mnie napięcie pomiędzy demokracją jako pewną ideą regulatywną, tym, co tylko możliwe, a konkretnymi warunkami umożliwiającymi realizację…