Tag: Wzorzec

Dorota Majka-Rostek – Zaangażowane ojcostwo – specyfika współczesnego wzorca kulturowego

Abstrakt: Artykuł dotyczy „nowego” (zaangażowanego) ojcostwa” jako współcześnie propagowanej wersji modelu roli ojca. Wprowadzeniem jest przedstawienie konstruktu ojca stanowiącego ewoluującą rolę społeczną – zróżnicowaną kulturowo i zmienną historycznie. Następnie wyjaśnione zostaje zjawisko nowego ojcostwa – jego geneza i specyfika. Nacisk…