Author: admin

Jagoda Romanowska: Taniec w kinie bollywoodzkim jako forma choreograficznego remiksu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Abstrakt Tekst jest próbą spojrzenia na kategorię remiksu przez pryzmat tańca. Kategoria remiksu jest niewątpliwym pokłosiem procesów globalizacji. Procesom tym ulega także taniec. Doskonałym tego przykładem jest przypadek tańca zawartego w filmach bollywoodzkich. Zarówno z choreologicznego,…

Rawicz Joanna: Język poetycki w filmach „polskiej szkoły dokumentu” (1960 – 1989)

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie Abstrakt Artykuł porusza zagadnienie języka poetyckiego w filmie dokumentalnym, które jest jak dotąd słabo zbadane i opracowane przez teoretyków. Praktycy gatunku, realizatorzy dokumentalni odchodzą współcześnie od tego języka na rzecz przekazu…

Jakub Kujawa: Panem et circenses, czyli cesarski program igrzysk gladiatorów w źródłach pisanych w okresie wczesnego cesarstwa

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Abstrakt  Niniejszy artykuł dotyczy problematyki liczebności i wystawności cesarskiego programu igrzysk gladiatorów w okresie wczesnego cesarstwa. Liczne, choć niepełne informacje, rozproszone są w przekazach opisujących panowanie poszczególnych cesarzy (Swetoniusz, Tacyt, Kasjusz Dio, August w Res…